PROIZVODI

Candy Mix d.o.o

Ima razvijenu distribuciju na području cijele Bosne i Hercegovine. Jednim dijelom putem vlastite distributivne mreže, a drugim dijelom putem poddistributerskih partnera. Proširili smo asortiman na kozmetiku s posebnom namjenom. U slatkom programu imamo razvijen vlastitit brand “Chupi Lupi”. 

Također imamo i vlastiti brand rezanog duhana  “Balkan Orient”, koji se puni u Belgiji od najfinijih vrsta duhana, te ujedno proizvodimo  “Balkan Orient”, prazne cigaret tube, koje proizvodimo kod domaćih dobavljača.

Nastojimo širiti našu ponudu sukladno potrebama naših kupaca.